Podmienky poskytovania služieb

Doklady potrebné k prenájmu vozidla

Fyzická osoba:

- Minimálne dva platné doklady totožnosti (Občiansky preukaz, Cestovný pas, Vodičský preukaz platný minimálne 2 roky.)

Podnikateľ / Právnická osoba:

- Kópia živnostenského listu / výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,
- Minimálne dva platné doklady totožnosti (Občiansky preukaz, Cestovný pas, Vodičský preukaz platný minimálne 2 roky.)
- Overené splnomocnenie k podpisu zmluvy od konateľa spoločnosti, ktorý je uvedený na Živnostenskom liste alebo Výpise z obchodného registra

Platobné podmienky

Za prenájom vozidla sa platí vopred a to v hotovosti, prevodom na účet alebo kartou.
Za každé prenajaté vozidlo sa musí zložiť záloha. Výška zálohy závisí od typu vozidla.
- Škoda Fabia: 200,- EUR
- Škoda Octavia: 300,- EUR
- VW Golf: 200,- EUR
- VW Passat: 300,- EUR
- Mercedes Vito: 500,- EUR
Po ukončení prenájmu a odovzdaní nepoškodeného vozidla bude záloha vrátená.
Za škody spôsobené na vozidle počas prenájmu zodpovedá nájomca.

V cene prenájmu je zahrnuté

- Voľné kilometrovné
- Kompletná servisná starostlivosť, zimné / letné pneu
- Havarijné a povinné zmluvné poistenie v celej EU
- Pristavenie vozidla na adresu v BA
- Diaľničná známka pre SR
- Vozidlo sa preberá a vracia s plnou nádržou.

Zahraničné cesty

Zahraničné cesty sú povolené do všetkých krajín EU. Treba informovať o zahraničných cestách mimo EU. S prenajatým vozidlom je zakázané vstupovať do krajín:
- Albánsko
- Bulharsko
- Rumunsko
- Srbsko
- Čierna Hora
- Macedónsko
- Ukrajina a bývalé štáty ZSSR.
Požičovňa nezodpovedá za veci a majetok ponechané vo vozidle.

Dĺžka prenájmu je minimálne 24 hodín. Pri prekročení dohodnutého času o viac ako 60 minút sa účtuje ďalší deň prenájmu.

Ak dôjde k dopravnej nehode, je nutné neodkladne volať dopravnú políciu a našu spoločnosť. Ak ste vinník, platíte spoluúčasť podľa poistnej zmluvy k danému vozidlu. Ak nie ste vinný, neplatíte nič, ale musíte privolať dopravnú políciu a zapísať si všetky údaje o vinníkovi dopravnej nehody a jeho vozidle. Všetky náležitosti súvisiace s ukončením poistnej udalosti vybavuje naša spoločnosť. V prípade zistenia prítomnosti zakázaných látok (alkohol, drogy a iné) je nájomca plne zodpovedný za škody na vozidle a hradí ich v plnej výške.